PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Ústecký kraj>>Veřejné sbírky>>Šikmá věž v Ústí nad Labem

Financování

Veřejná sbírka

zpět Šipka zpět

 

Šikmá věž v Ústí nad Labem

Logo k

Datum ukončení: doba neurčitá

Územní působnost: Ústecký kraj

Vyhlašovatel: Ústecká komunitní nadace

Účel sbírky: opětovné zpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, a to od fáze přípravné, přes investiční až po fázi provozní. Dále zajištění potřebné péče o tuto dominantu města a podporu vybraných obecně prospěšných aktivit, které povedou k jejímu oživení a zatraktivnění pro veřejnost.

Způsob vybírání sbírky

1) bankovní účet 2102034673/2010
2) pokladničky
3) do pokladny právnické osoby
4) dárcovské DMS
5) prostřednictvím dárcovského portálu Darujme.cz

Kontakt

Ústecká komunitní nadace
Karla IV. 400/11
400 03 Ústí nad Labem

katka@komunitninadace.cz

www.komunitninadace.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Valešová

Telefon: 731 474 577

odeslat e-mailem vytisknout