PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Ústecký kraj>>Dotace>>Program na záchranu a obnovu kulturních památek pro rok 2024

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek pro rok 2024

Datum ukončení: 12.01.2024

Územní působnost: Ústecký kraj

Vyhlašovatel: Ústecký kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti se přijímají od 2. do 12. ledna 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou požádat pouze vlastníci kulturních památek nacházejících se na území Ústeckého kraje – obce nebo právnické či fyzické osoby působící na území kraje.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace je určena na zachování a obnovu kulturněhistorického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje. Je podporována záchrana a obnova:

  • kulturních památek uvedených v seznamu ohrožených nemovitých památek;
  • národních kulturních památek;
  • památek s mezinárodním statusem (UNESCO);
  • ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek (havarijní stavy objektů: statické a celkové zajištění, oprava krovů a střech);
  • ostatních movitých i nemovitých kulturních památek (např. obnova hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše poskytované dotace činí 50.000 Kč, maximální představuje 2.000.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 1 MB]

Kontakt

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

cholinska.j@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Cholinská

Telefon: 475 657 259

odeslat e-mailem vytisknout