PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Ústecký kraj>>Dotace>>Program na záchranu a obnovu kulturních památek pro rok 2019

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek pro rok 2019

Datum ukončení: 01.02.2019

Územní působnost: Ústecký kraj

Vyhlašovatel: Ústecký kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti se přijímají od 11. ledna do 1. února 2019.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou požádat pouze vlastníci kulturních památek – obce nebo právnické či fyzické osoby.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace je určena na zachování kulturněhistorického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje. Je podporována záchrana a obnova:

  • kulturních památek uvedených seznamu ohrožených nemovitých památek;
  • národních kulturních památek;
  • movitých i nemovitých kulturních památek bezprostředně souvisejících s nominací na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO;
  • ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek;
  • ostatních movitých i nemovitých kulturních památek (např. opravy hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, záchrana historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše poskytované dotace činí 30.000 Kč, maximální představuje 1.000.000 Kč.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 431.1 kB]

doc.pngŽádost [DOC, 116.5 kB]

Kontakt

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

cholinska.j@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Cholinská

Telefon: 475 657 259

odeslat e-mailem vytisknout