PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Ústecký kraj>>Dotace>>Nestůj s rukama za zády!

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Nestůj s rukama za zády!

Datum ukončení: 31.12.2024

Územní působnost: Ústecký kraj

Vyhlašovatel: Ústecká komunitní nadace

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti lze předkládat v průběhu celého roku 2024 do vyčerpání finančních prostředků určených pro program.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žádat o nadační příspěvek mohou neformální občanské iniciativy a následující typy neziskových organizací:

  • spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby;
  • příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji;
  • veřejné vysoké školy.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Projekty mohou být zaměřené například na:

  • oživení místního kulturněspolečenského dění zapojením místních, utužení sousedských vztahů (např. sousedských akcí, nekomerčních kulturních aktivit, komentovaných prohlídek, obnovy místních tradic atp.);
  • zkrášlování a úpravy veřejného prostoru (vznik, vylepšení či obnova míst pro společná setkávání jako odpočívadla, vyhlídky, altány, piknik zóny v parcích, hřištích, návsích, veřejných zahradách atp.);
  • zlepšení, ochranu a péči o místní životní prostředí (např. komunitní výsadba stromů, veřejné úklidy zanedbaných ploch atp.)
  • společnou péči o obnovu historického a přírodního dědictví (např. o drobné místní památky jako kapličky, polní kříže a jiné místní pamětihodnosti, ale i vznik a obnova cest, naučných stezek a jejich značení atp.).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální výše jednoho nadačního příspěvku činí 30.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace k programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 884.1 kB]

Kontakt

Ústecká komunitní nadace
Karla IV. 400/11
400 03 Ústí nad Labem

petr@komunitninadace.cz

www.komunitninadace.cz

Kontaktní osoba: Petr Veselý

Telefon: 731 474 577

odeslat e-mailem vytisknout