PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Ústecký kraj>>Dotace>>Lidé a místo – posilování vztahu k místu

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Lidé a místo – posilování vztahu k místu

Datum ukončení: 29.09.2020

Územní působnost: Ústecký kraj

Vyhlašovatel: Ústecká komunitní nadace

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti lze předkládat do 29. září 2020.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O nadační příspěvek mohou žádat neformální občanské iniciativy, neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby), příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji a veřejné vysoké školy. V grantovém kole budou podporovány projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

V oblasti podpory Moje obec, můj kraj, můj domov lze grant využít například na péči o historické dědictví regionu a jeho památky, vzdělávací aktivity související s poznáváním historie místa a další projekty.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální výše jednoho nadačního příspěvku činí 50.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace k programu a další potřebné formuláře naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngPravidla [PDF, 516.9 kB]

pdf.pngVymezení oblastí podpory [PDF, 391.6 kB]

Kontakt

Ústecká komunitní nadace
Karla IV. 400/11
400 03 Ústí nad Labem

petr@komunitninadace.cz

www.komunitninadace.cz

Kontaktní osoba: Petr Veselý

Telefon: 731 474 577

odeslat e-mailem vytisknout