PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Středočeský kraj>>Dotace>>Středočeský fond kultury a obnovy památek

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Středočeský fond kultury a obnovy památek

Datum ukončení: 23.01.2020

Územní působnost: Středočeský kraj

Vyhlašovatel: Středočeský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat v termínu od 9. do 23. ledna 2020.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem o dotaci může být vlastník památky, která se nachází na území Středočeského kraje. V tematickém zadání Podpora kultury jím může být fyzická nebo právnická osoba.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

V zadání Obnova kulturních památek je v roce 2020 prioritou téma Náhle vzniklé havárie. Podpora zahrnuje projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, kvalita projektu, vícezdrojové financování, objekt je vedený v seznamu ohrožených památek, naléhavost opravy, připravenost projektu, rozpracovanost opravy památky, finanční zajištění, využití památky po opravě, význam památky v regionu, krajinná dominanta památky nebo památka dotvářející urbanistické prostředí a uchování památkové hodnoty. Dále se soustředí na projekty, které zahrnují zpracování stavebněhistorických, restaurátorských a dendrochronologických průzkumů, posouzení biotického napadení kulturních památek apod.

Tematické zadání Podpora kultury je zejména určeno na projekty v oblastech amatérské kultury (tradiční lidová kultura, publikační činnost a další akce). Dále je možno podpořit celoroční dobrovolnou kulturní činnost, kulturní slavnosti k významným výročím, historické slavnosti a oživení památek a projekty muzejního typu.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální a maximální výše dotace je stanovena podle jednotlivých tematických zadání, bližší informace naleznete v příloze.

POZNÁMKA

Další kontakty podle tematických zadání jsou k dispozici v příloze.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 908.8 kB]

doc.pngMetodický pokyn [DOC, 147.5 kB]

doc.pngKontakty [DOC, 37.5 kB]

Kontakt

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

svarcova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz

Kontaktní osoba: Bc. Blanka Švarcová

Telefon: 257 280 303

odeslat e-mailem vytisknout