PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Středočeský kraj>>Dotace>>Program 2024 pro poskytování dotací na obnovu památek

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program 2024 pro poskytování dotací na obnovu památek

Datum ukončení: 24.01.2024

Územní působnost: Středočeský kraj

Vyhlašovatel: Středočeský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat v termínu od 3. do 24. ledna 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem o dotaci může být vlastník památky, která se nachází na území Středočeského kraje.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program je rozdělen na dvě tematická zadání:

1. Obnova kulturních památek
Prioritou tohoto tematického zadání jsou stavebněhistorické průzkumy a jejich digitalizace, dendrochronologické průzkumy, stratigrafie a digitální zaměření kulturních památek. Dále program podporuje zpracování záměru na restaurování kulturní památky s podmínkou zahájení vlastních restaurátorských prací nejpozději do pěti let od jeho vyhotovení a zpracování průzkumu biotického napadení a restaurátorského průzkumu s podmínkou zahájených prací na projektu celkové obnovy kulturní památky.

2. Obnova památek určených ke společenskému využití
Toto zadání zahrnuje projekty obnovy nemovitých kulturních památek, s výjimkou drobných objektů v krajině (sochy, smírčí kříže, boží muka atp.), které splňují alespoň některé z následujících kritérií: využití objektu pro spolkový a společenský život regionu (reference o stávajícím a budoucím využití), dopravní dostupnost objektu pro nejširší veřejnost, dokončená etapa, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost projektu, popis možnosti spolkového využití, způsob užívání památky v posledních třech letech.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální a maximální výše požadované dotace se liší podle tematického zadání. Minimální výše dotace na obnovu kulturních památek je 10.000 Kč, maximální činí 500.000 Kč. Minimální výše dotace na obnovu památek určených ke společenskému využití je 400.000 Kč, maximální představuje 4.000.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu jsou k dispozici ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 1.3 MB]

Kontakt

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

svarcova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz

Kontaktní osoba: Bc. Blanka Švarcová

Telefon: 257 280 303

odeslat e-mailem vytisknout