PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Středočeský kraj>>Dotace>>Grantový program v oblastech kultury, sportu a společenského života města Nymburk v roce 2023 – první kolo

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Grantový program v oblastech kultury, sportu a společenského života města Nymburk v roce 2023 – první kolo

Datum ukončení: 31.01.2023

Územní působnost: Středočeský kraj

Vyhlašovatel: Město Nymburk

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat v termínu do 31. ledna 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O granty mohou žádat registrované organizace (například spolky, občanská, zájmová a profesní sdružení, sportovní kluby) a fyzické osoby v oblastech kultury, sportu, volnočasových aktivit a společenského života na akce určené občanům města Nymburk či na akce, které mají přímý vztah k městu Nymburku. Žadatel musí být zároveň organizátor akce.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Podpora z grantového programu se týká kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit. Podporovat se bude zejména cílená práce s dětmi, mládeží a seniory.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální výše požadovaných a již poskytnutých grantů v daném kalendářním roce je stanovena do 150.000 Kč na jednoho žadatele. Poskytnutý grant nesmí přesáhnout 70 % výdajů ponížených o příjmy dle žádosti o poskytnutí grantu.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Kontakt

Městský úřad Nymburk, odbor ekonomický
Náměstí Přemyslovců 163/20
288 02 Nymburk

eva.rusova@meu-nbk.cz

www.mesto-nymburk.cz

Kontaktní osoba: Ing. Eva Rusová

Telefon: 325 501 161

odeslat e-mailem vytisknout