PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Středočeský kraj>>Dotace>>Dotace na opravu budov v Městské památkové zóně Nymburk

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Dotace na opravu budov v Městské památkové zóně Nymburk

Datum ukončení: 31.07.2023

Územní působnost: Středočeský kraj

Vyhlašovatel: Město Nymburk

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 15. března do 31. července 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem o dotaci mohou být fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníkem budovy v Městské památkové zóně Nymburk.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace je určena na částečnou úhradu odborných prací, jako je stavebněhistorický či restaurátorský průzkum, na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov – fasády, střechy, okna, dveře, vrata a výkladce, opěrné zdi (břehy vodního toku Malé a Velké Valy).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše finanční podpory se liší podle účelu, na který je poskytována. Podrobnosti naleznete v pravidlech programu.

POZNÁMKA

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete ZDE.

Kontakt

Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20
288 02 Nymburk 2

eva.markusova@meu-nbk.cZ

www.mesto-nymburk.cz

Kontaktní osoba: Eva Markusová, Dis.

Telefon: 325 501 567

odeslat e-mailem vytisknout