PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Plzeňský kraj>>Dotace>>Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství II.

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství II.

Datum ukončení: 30.09.2018

Územní působnost: Plzeňský kraj

Vyhlašovatel: MAS Český les, z. s.

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podávat do 30. září 2018.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou žádat vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Typy podporovaných projektů:

  • obnova památek;
  • restaurování části památek a mobiliářů;
  • odstraňování přístupových bariér;
  • zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení;
  • rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových;
  • digitalizace památek a mobiliářů;
  • obnova parků a zahrad u souboru památek;
  • modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí 5.000.000 Kč, maximální představuje 20.000.000 Kč.

POZNÁMKA

Podrobnější informace o 11. výzvě naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 257.6 kB]

Kontakt

MAS Český les, z. s.
Staré Sedliště 359
348 01 Staré Sedliště

info@masceskyles.cz

www.masceskyles.cz

Kontaktní osoba: Filip Unzeitig

Telefon: info@masceskyles.cz

Telefon: 731 524 218

odeslat e-mailem vytisknout