PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Plzeňský kraj>>Dotace>>Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje 2024

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje 2024

Datum ukončení: 17.04.2024

Územní působnost: Plzeňský kraj

Vyhlašovatel: Plzeňský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Příjem žádostí potrvá do 17. dubna 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadateli mohou být vlastníci pomníku, válečného hrobu, pietního místa či nemovitosti, na niž se má pamětní deska instalovat. Pokud není vlastník znám, pak je oprávněn žádat vlastník nemovitosti, na které je objekt umístěn.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program podporuje především udržovací a obnovovací stavebnětechnické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst.

Pomníkem se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí obvykle drobné stavby, umělecká díla a pamětní desky pevně spjaté s nemovitostí a připomínající historické události, významné osobnosti, první a druhý československý odboj nebo oběti první světové války, nacistického teroru v letech 1938–1945 nebo komunistického režimu.

Za pomník se v rámci tohoto titulu považuje také památník, socha, plastika, sousoší, náhrobek, hrobka či obelisk. Válečné hroby a pietní místa jsou definovány zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, a jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace je 5.000 Kč, maximální činí 100.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 492.9 kB]

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
301 00 Plzeň

petr.bunda@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba: Bc. Petr Bunda

Telefon: 377 195 361

odeslat e-mailem vytisknout