PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Plzeňský kraj>>Dotace>>Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury

Datum ukončení: 22.03.2021

Územní působnost: Plzeňský kraj

Vyhlašovatel: Plzeňský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti lze předkládat od 22. ledna do 22. března 2021.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadateli mohou být vlastníci staveb, sochařských děl nebo pozemků (podle jednotlivých dotačních titulů, viz příloha).

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program sestává ze čtyř dotačních titulů:

1. Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památkových rezervací a zón
– stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí nebo drobných staveb dotvářejících prostředí, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale nacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.

2. Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu
– stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury, které dotvářejí kulturní krajinu, nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.

3. Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů v exteriéru
– zhotovení a instalace kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada. S tím souvisí konzervace a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář).

4. Podpora tvorby plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón
– tvorba plánů ochrany památkových rezervací a zón, případně tvorba dílčích etap plánů ochrany.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace se liší podle jednotlivých dotačních titulů, podrobnosti naleznete v příloze.

POZNÁMKA

Bližší informace k programu a další formuláře naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 340.3 kB]

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
306 13 Plzeň

petr.bunda@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba: Bc. Petr Bunda

Telefon: 377 195 361

odeslat e-mailem vytisknout