PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Plzeňský kraj>>Dotace>>Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Datum ukončení: 01.11.2020

Územní působnost: Plzeňský kraj

Vyhlašovatel: Plzeňský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti je možné předkládat do 1. listopadu 2020.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být pouze obec.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Finanční podpora je určena na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí na území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že nemůže tuto základní funkci plnit. Majetkem sloužícím k zabezpečení základních funkcí se pro účely tohoto programu rozumí majetek obce bezprostředně sloužící veřejnosti, například místní komunikace a mosty, veřejnosti sloužící budovy, veřejné sítě, osvětlení a další objekty.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Finanční podporu lze poskytnout až do výše 70 % nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku. Pouze v případech hodných zvláštního zřetele může být pomoc poskytnuta až do 100 % nákladů. Minimální výše dotace činí 50.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu a další kontakty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 398.1 kB]

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
306 13 Plzeň

robert.micek@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba: Ing. Róbert Miček

Telefon: 377 195 149

odeslat e-mailem vytisknout