PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Plzeňský kraj>>Dotace>>Adaptační opatření v ochraně přírody 2021

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Adaptační opatření v ochraně přírody 2021

Datum ukončení: 15.03.2021

Územní působnost: Plzeňský kraj

Vyhlašovatel: Plzeňský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti lze předkládat od 22. února do 15. března 2021.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadateli o dotaci mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program například podporuje údržbu významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a zakládání, obnovu a údržbu extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin. Dále se soustředí na výsadbu ve volné krajině – místně vhodnou s geograficky původní druhovou skladbou listnatých nebo ovocných dřevin a jejich skupin, včetně výsadby přímo na zemědělských pozemcích využívaných k pasení zvířat nebo k pěstování plodin a na obnovu nebo zakládání větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotace může být poskytnuta až do 90 % nákladů projektu, její výše se liší podle zaměření projektu (výsadba nebo jiná opaření). Bližší informace naleznete v příloze.

POZNÁMKA

Podrobnější informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 775.4 kB]

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
306 13 Plzeň

alena.bratkova@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba: Ing. Alena Bratková

Telefon: 377 195 594

odeslat e-mailem vytisknout