PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Pardubický kraj>>Dotace>>Podprogram 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podprogram 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče

Datum ukončení: 31.10.2024

Územní působnost: Pardubický kraj

Vyhlašovatel: Pardubický kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit od 2. ledna do 31. října 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadateli mohou být právnické a fyzické osoby činné v oblasti kultury, vlastníci kulturních památek evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, které se nachází na území Pardubického kraje, dále vlastníci objektů památkového charakteru či pozemku, na němž se tento objekt nachází, popřípadě jiné osoby na základě plné moci udělené vlastníky těchto objektů či pozemků.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program podporuje činnosti, které napomáhají zprostředkování, uchování a využívání kulturních hodnot Pardubického kraje a upevňují vztah obyvatel k jeho kulturnímu dědictví. Podpora je směrována na rozvoj společnosti v oblasti kultury, památkové péče (stavební obnova a restaurování) a folkloru na bázi národních a regionálních tradic. Aktivity zaměřené na památkovou péči by měly přispět k zachování tradičních postupů, materiálů a technologií při obnově památek.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotace může činit až 100 % rozdílu mezi výnosy a náklady na akci, aktivitu, projekt nebo činnost subjektu.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 1.1 MB]

Kontakt

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

veronika.chvalova@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Chválová

Telefon: 466 026 558

odeslat e-mailem vytisknout