PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Pardubický kraj>>Dotace>>Podprogram 3 – Podpora památkové péče

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podprogram 3 – Podpora památkové péče

Datum ukončení: 31.01.2023

Územní působnost: Pardubický kraj

Vyhlašovatel: Pardubický kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 2. do 31. ledna 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadateli mohou být:

  • Podprogram A, B – Vlastník kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, která se nachází na území Pardubického kraje. Ústřední seznam kulturních památek ČR je zpřístupněn na internetové adrese PAMÁTKOVÝ KATALOG.
  • Podprogram C – Vlastník objektu či pozemku, na němž se tento objekt nachází, popřípadě jiné osoby na základě plné moci udělené vlastníky těchto objektů či pozemků.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

  • Podprogram A – Stavební obnova kulturních památek

Podporované aktivity: obnova střech včetně krovů a klempířských prvků, zajištění statiky, obnova roubení, odvlhčení objektů, obnova podlah, otvorových prvků, fasády, stavebně-historické průzkumy, zpracování projektové dokumentace obnovy apod.

  • Podprogram B – Restaurování kulturních památek a jejich uměleckých nebo uměleckořemeslných součástí

Podporované aktivity: restaurování oltářů, varhan, lavic, soch, maleb, ostění, portálů, kamenných prvků, vitráží, restaurátorské průzkumy apod.

  • Podprogram C – Zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru

Podporované aktivity: zachování a obnova drobných objektů místního významu, neevidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, za využití tradičních materiálů a technologií – např. obnova božích muk, smírčích kamenů, kapliček, křížků včetně jejich dokumentace apod.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Rozdělení maximální a minimální výše dotací se v jednotlivých podprogramech liší, podrobnosti naleznete v příloze.

POZNÁMKA

Kontaktní osoby podle jednotlivých území naleznete v příloze. Další důležité formuláře naleznete ZDE.

Dokumenty

 

doc.pngVýzva [DOC, 456 kB]

Kontakt

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

jarmila.krejci@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jarmila Krejčí

Telefon: 466 026 558

odeslat e-mailem vytisknout