PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Pardubický kraj>>Dotace>>Podprogram 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podprogram 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií

Datum ukončení: 31.01.2023

Územní působnost: Pardubický kraj

Vyhlašovatel: Pardubický kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti je možné předložit od 2. do 31. ledna 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadateli mohou být:

  • Podprogram A1, A2 – Fyzické a právnické osoby zaměřené na činnost v oblasti ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví (sbírkotvornou činnost) na území Pardubického kraje spravující sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (dále jen CES) vedené Ministerstvem kultury ČR. Za příspěvkové organizace zřizované městy a obcemi žádá vždy jejich zřizovatel.
  • Podprogram B – Fyzické a právnické osoby prezentující historické a kulturní dědictví na území Pardubického kraje, které nespravují sbírky zapsané v CES.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

V rámci podporované oblasti preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji poskytovatel stanovil následující podprogramy:

  • Podprogram A1 – Zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií 

Podporované aktivity: vybavení depozitářů a expozic odpovídajícím mobiliářem, včetně pořízení přístrojové techniky (zvlhčovače, vysoušeče, zabezpečení….).

  • Podprogram A2 – Zlepšení péče o sbírkový fond 

Podporované aktivity: restaurování, konzervování a dokumentace sbírkového fondu, včetně pořízení příslušného vybavení, dodavatelské zpracování sbírky nebo její ucelené části, digitalizace sbírek.

  • Podprogram B – Činnost subjektů prezentujících historické a kulturní dědictví 

Podporované aktivity: právnické a fyzické osoby, jejichž činnost nesplňuje podmínky stanovené zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v účinném znění. 

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše požadované dotace činí 10.000 Kč, maximální představuje 80.000 Kč. 

POZNÁMKA

Bližší informace a další formuláře naleznete ZDE.

Dokumenty

 

doc.pngVýzva [DOC, 411.5 kB]

Kontakt

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

lucie.charousova@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Charousová

Telefon: 466026559

odeslat e-mailem vytisknout