PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Pardubický kraj>>Dotace>>Podprogram 1 – Podpora kulturních aktivit

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podprogram 1 – Podpora kulturních aktivit

Datum ukončení: 31.01.2023

Územní působnost: Pardubický kraj

Vyhlašovatel: Pardubický kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 2. do 31. ledna 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadateli mohou být:

  • Podprogram A – neziskové subjekty (obecně prospěšné společnosti, spolky, kluby aj.), fyzické osoby, obce do 3 000 obyvatel a jimi zřizované příspěvkové organizace (za ně vždy žádá jejich zřizovatel);
  • Podprogram B – právnické osoby, obce nad 3 000 obyvatel a jimi zřizované příspěvkové organizace (za ně vždy žádá jejich zřizovatel), dobrovolné svazky obcí.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

  • Podprogram A – Tradiční lidová kultura 

Podporované aktivity: prezentace projevů tradiční lidové kultury, jež jsou zapsány do Seznamu nemateriálních jevů tradiční lidové kultury Pardubického kraje, předvádění technologií lidových řemesel včetně nákupu výrobních pomůcek pro Nositele tradice lidových řemesel oceněné Pardubickým krajem.

  • Podprogram B – Ostatní kulturní aktivity

Podporované aktivity: festivaly a přehlídky, malířská a sochařská sympozia a plenéry, folklorní, divadelní, taneční, hudební, filmové a výtvarné projekty krajského významu. Podpora je určena především na akce s širším společenským přínosem v regionu a dopadem na rozvoj regionální i krajské kultury.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace se liší podle jednotlivých podprogramů, podrobné informace jsou k dispozici v příloze.

POZNÁMKA

Další informace a potřebné formuláře naleznete ZDE.

Dokumenty

 

doc.pngVýzva [DOC, 427 kB]

Kontakt

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

lucie.charousova@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Charousová

Telefon: 466 026 559

odeslat e-mailem vytisknout