PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Pardubický kraj>>Dotace>>Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií

Datum ukončení: 31.01.2020

Územní působnost: Pardubický kraj

Vyhlašovatel: Pardubický kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti je možné předložit od 2. do 31. ledna 2020.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Program je rozdělen na několik podprogramů:

  • v podprogramu A (rozděleném na A1 a A2) mohou o dotaci žádat fyzické a právnické osoby zaměřené na činnost v oblasti ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví (sbírkotvornou činnost) na území Pardubického kraje, které spravují sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek (CES) Ministerstva kultury;
  • v podprogramu B mohou žádat fyzické a právnické osoby prezentující historické a kulturní dědictví na území Pardubického kraje, které nespravují sbírky zapsané v CES.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Podprogram A1 – Zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií je určen na vybavení depozitářů a expozic odpovídajícím mobiliářem, včetně pořízení přístrojové techniky (zvlhčovače, vysoušeče, zabezpečení atd.).

Podprogram A2 – Zlepšení péče o sbírkový fond je určen na restaurování, konzervování a dokumentaci sbírkového fondu, včetně pořízení příslušného vybavení, dodavatelské zpracování sbírky nebo její ucelené části a digitalizaci sbírek.

Podprogram B – Činnost subjektů prezentujících historické a kulturní dědictví je určen na podporu právnických a fyzických osob, jejichž činnost nesplňuje podmínky definované zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše požadované dotace činí 10.000 Kč, maximální představuje 80.000 Kč.

Dokumenty

 

doc.pngProgram a žádost [DOC, 405.5 kB]

Kontakt

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

lucie.charousova@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Charousová

Telefon: 466 026 559

odeslat e-mailem vytisknout