PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Pardubický kraj>>Dotace>>Podpora památkové péče

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora památkové péče

Datum ukončení: 31.01.2020

Územní působnost: Pardubický kraj

Vyhlašovatel: Pardubický kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 2. do 31. ledna 2020.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Program je rozdělen na tři podprogramy:

  • o poskytnutí dotace v podprogramu A a B může žádat pouze vlastník kulturní památky, která se nachází na území Pardubického kraje a je evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky;
  • v podprogramu C může žádat o dotaci vlastník objektu či pozemku, na němž se objekt nachází, popřípadě jiné osoby na základě plné moci udělené vlastníky těchto objektů či pozemků.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Podprogram A – Stavební obnova kulturních památek je určen na opravy střech včetně krovů a klempířských prvků, statiku, roubení, odvodnění objektů, obnovu podlah, otvorových prvků, fasád, dále na stavebněhistorické průzkumy apod.

Podprogram B – Restaurování kulturních památek a jejich součástí je určen na restaurování oltářů, varhan, lavic, soch, maleb, ostění a kamenných prvků, vitráží apod.

Podprogram C – Zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru je určen na zachování a obnovu drobných objektů místního významu, které nejsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Při obnově by měly být využity tradiční materiály a technologie.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Podrobné rozdělení maximální a minimální výše dotací v jednotlivých podprogramech naleznete v příloze.

POZNÁMKA

Kontaktními osobami pro podání informací jsou podle jednotlivých územních celků Ing. Jarmila Krejčí, Mgr. Michal Drkula, Ing. Milan Mariánek a Bc. Tomáš Slonka. Bližší informace naleznete v příloze.

Dokumenty

 

doc.pngProgram a žádost [DOC, 431.5 kB]

Kontakt

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

jarmila.krejci@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jarmila Krejčí

Telefon: 466 026 558

odeslat e-mailem vytisknout