PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Pardubický kraj>>Dotace>>Podpora obcí, na jejichž území se nachází památky zapsané do seznamu UNESCO

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora obcí, na jejichž území se nachází památky zapsané do seznamu UNESCO

Datum ukončení: 30.04.2023

Územní působnost: Pardubický kraj

Vyhlašovatel: Pardubický kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 27. března do 30. dubna 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem mohou být výhradně níže uvedené obce ze tří lokalit v rámci památek UNESCO na území Pardubického kraje:

  • Litomyšl,
  • Kladruby nad Labem, nebo Semín, nebo Selmice,
  • Hamry, nebo Studnice, nebo Vortová, nebo Hlinsko.

Z každé lokality v rámci památek UNESCO je možné podat pouze jednu žádost. Žadatelem tedy bude pouze jedna obec v rámci dané lokality památky UNESCO, která společně se žádostí doloží písemný souhlas s předloženým projektem z ostatních obcí z téže lokality památky UNESCO. 

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

V rámci programu bude podporováno:

  • dovybavení infrastruktury obcí související s UNESCO včetně zeleně,
  • zabezpečení označení památek UNESCO,
  • ochrana, zachování památek UNESCO,
  • prezentace památek UNESCO (max. 20 % aktivit/nákladů).

Finanční příspěvek může být použit na pořízení, opravy a udržování, technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (vč. podlimitního), drobný dlouhodobý hmotný majetek, nákup materiálu jinde nezařazený a nákup ostatních služeb.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše podpory na jednu žádost je 10.000 Kč a maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 500.000 Kč. Podpora může dosáhnout maximálně 90 % z celkových přijatelných nákladů projektu, její skutečná výše bude záviset na počtu podpořených žádostí.

POZNÁMKA

Další kontakty naleznete v pravidlech programu. Dokumenty ke stažení naleznete ZDE.

Dokumenty

 

docx.pngPravidla programu [DOCX, 96.1 kB]

Kontakt

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 12 Pardubice

miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Smejkal

Telefon: 466 026 306

odeslat e-mailem vytisknout