PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Pardubický kraj>>Dotace>>Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Datum ukončení: 31.01.2023

Územní působnost: Pardubický kraj

Vyhlašovatel: Pardubický kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit od 2. do 31. ledna 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem o dotaci může být obec, svazek obcí, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a jiné) se zaměřením na podnikání nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu, v případě příspěvkových organizací zřízenými obcemi je žadatelem/příjemcem dotace zřizovatel.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace může být použita na úhradu nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, na rekonstrukci, modernizaci, opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku. V rámci programu je podporováno budování a obnova infrastruktury, zejména pak:

  • Stavební úpravy za účelem odstranění bariér kulturně-turistických cílů, TIC a ubytovacích zařízení a jejich zázemí využívané veřejností (např. nájezdové rampy, úprava sociálního zařízení pro návštěvníky).
  • Nákup a instalace technických prostředků umožňujících bezbariérové zpřístupnění kulturně-turistických cílů, TIC a ubytovacích zařízení a jejich zázemí využívané veřejností (např. výtah, plošiny, hlasové majáky/navigace neslyšících, video-prohlídky ve znakové řeči).
  • Nákup a instalace vybavení kulturně-turistických cílů, TIC a ubytovacích zařízení umožňující začlenění zdravotně handicapovaným do cestovního ruchu (např. speciální lavičkové sety, haptické/hmatové mapy, speciální vozíky a pomůcky).
  • Budování, správa a značení bezbariérových turistických stezek a okruhů dle závazné metodiky značení KČT.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 20.000 Kč, maximální představuje 300.000 Kč. Dotace současně může dosáhnout maximálně 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 1.8 MB]

Kontakt

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

eva.medunova@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Kontaktní osoba: Ing. Eva Medunová

Telefon: 466 026 320

odeslat e-mailem vytisknout