PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Olomoucký kraj>>Dotace>>MAS Šumperský venkov – IROP 3 – Cestovní ruch a národní kulturní památky II

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

MAS Šumperský venkov – IROP 3 – Cestovní ruch a národní kulturní památky II

Datum ukončení: 04.03.2019

Územní působnost: Olomoucký kraj

Vyhlašovatel: MAS Šumperský venkov, z. s.

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 4. března 2019.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou žádat vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Typy podporovaných projektů:

  • Revitalizace a zatraktivnění památek evidovaných v indikativním seznamu Národních kulturních památek k 1. lednu 2014.
  • Součástí revitalizace budou opatření nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek (zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 1.000.000 Kč, maximální představuje 1.549.660 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o šesté výzvě a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

xlsx.pngVýzva [XLSX, 65.9 kB]

Kontakt

MAS Šumperský venkov, z. s.
Nový Malín 240
788 03 Nový Malín

novakova@sumperskyvenkov.cz

www.sumperskyvenkov.cz

Kontaktní osoba: Adéla Nováková

Telefon: 774 060 114

odeslat e-mailem vytisknout