PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Olomoucký kraj>>Dotace>>Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů

Datum ukončení: 28.06.2019

Územní působnost: Olomoucký kraj

Vyhlašovatel: Olomoucký kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat ve dvou kolech. V prvním kole do 26. dubna 2019. Ve druhém kole lze předložit žádost od 27. května do 28. června 2019.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být fyzická osoba, která je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravské hasičské jednoty nebo příslušníkem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Dalšími žadateli mohou být spolky nebo pobočné spolky hasičů.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem dotačního programu je podpora činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany. V rámci péče o kulturní dědictví je zaměřen na udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace na jednu žádost je 5.000 Kč, maximální činí 35.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu a další důležité dokumenty naleznete ZDE.

Kontakt

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

l.calabkova@kr-olomoucky.cz

www.kr-olomoucky.cz

Kontaktní osoba: Lucie Calábková

Telefon: 585 508 247

Telefon: 725 409 079

odeslat e-mailem vytisknout