PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Olomoucký kraj>>Dotace>>Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů

Datum ukončení: 31.07.2018

Územní působnost: Olomoucký kraj

Vyhlašovatel: Olomoucký kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 31. července 2018.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být fyzická osoba, která je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravské hasičské jednoty nebo příslušníkem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Dalšími žadateli mohou být spolky nebo pobočné spolky hasičů.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem dotačního programu je podpora činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany. V oblasti péče o kulturní dědictví je zaměřená na udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace je 5.000 Kč, maximální může dosáhnout až 400.000 Kč.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 549.7 kB]

pdf.pngVzor žádosti [PDF, 114.3 kB]

Kontakt

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

l.calabkova@kr-olomoucky.cz

www.kr-olomoucky.cz

Kontaktní osoba: Lucie Calábková

Telefon: 585 508 247

odeslat e-mailem vytisknout