PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Olomoucký kraj>>Dotace>>Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023

Datum ukončení: 28.04.2023

Územní působnost: Olomoucký kraj

Vyhlašovatel: Olomoucký kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 20. března do 28. dubna 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je spolek hasičů nebo pobočný spolek hasičů, a jejíž sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem dotačního programu je podpora činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany, zaměřená na činnost spolků hasičů, pobočných spolků hasičů a podporu požárního sportu, dále reprezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky v Olomouckém kraji.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace na jednu žádost je 5.000 Kč, maximální činí 35.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu a další důležité dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngPravidla dotačního programu [PDF, 1.1 MB]

Kontakt

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

a.jurenova@olkraj.cz

www.olkraj.cz

Kontaktní osoba: Anna Juřenová

Telefon: 585 508 247

odeslat e-mailem vytisknout