PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Moravskoslezský kraj>>Dotace>>Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2024

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2024

Datum ukončení: 30.11.2023

Územní působnost: Moravskoslezský kraj

Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 6. do 30. listopadu 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Do dotačního programu mohou své projekty přihlásit právnické a fyzické osoby vykonávající činnost v oblasti kultury.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Účelem tohoto dotačního programu je podpora profesionálního i neprofesionálního umění ve formě kulturních aktivit a akcí místního a regionálního významu se zaměřením na:

  • zvýšení povědomí o Moravskoslezském kraji jako o kraji kulturním,
  • uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic,
  • využití kulturních památek Moravskoslezského kraje,
  • obohacení kulturního života obyvatel Moravskoslezského kraje,
  • podpora autorů, interpretů a umělců z Moravskoslezského kraje.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 50.000 Kč, maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 300.000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 50 %.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu a další dokumenty jsou k dispozici ZDE.

Kontakt

Moravskoslezský kraj, odbor kultury a památkové péče
28. října 117
702 18 Ostrava

anna.plevova@msk.cz

www.msk.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Anna Plevová

Telefon: 595 622 935

odeslat e-mailem vytisknout