PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Moravskoslezský kraj>>Dotace>>Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2024 a 2025

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2024 a 2025

Datum ukončení: 04.04.2024

Územní působnost: Moravskoslezský kraj

Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 22. března do 4. dubna 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena vlastníkům kulturních památek nadregionálního významu nebo národních kulturních památek nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program podporuje přípravu obnovy a vlastní obnovu kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek na území Moravskoslezského kraje. Mezi priority patří:

  • obnova kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky;
  • obnova kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek, které mají zásadní význam pro charakter Moravskoslezského kraje;
  • obnova kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek využívaných a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické, náboženské nebo jiné veřejně prospěšné účely;
  • obnova kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek, jejichž vlastník nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené s jejich zachováním nebo obnovou;
  • motivace vlastníků kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek k jejich obnově v souladu se zájmy státní památkové péče.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 650.000 Kč, maximální výše představuje 5.000.000 Kč.

POZNÁMKA

Podrobné informace o programu naleznete ZDE.

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 00 Ostrava

katerina.menzlova@msk.cz

www.msk.cz

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Menzlová

Telefon: 595 622 944

odeslat e-mailem vytisknout