PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Moravskoslezský kraj>>Dotace>>Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024

Datum ukončení: 05.04.2023

Územní působnost: Moravskoslezský kraj

Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST? 

Žádost je možné podat v termínu od 30. ledna do 5. dubna 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotaci lze poskytnout pouze vlastníkům kulturních památek nadregionálního významu nebo národních kulturních památek nacházejících se na území Moravskoslezského kraje (příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje s výjimkou restaurátorských prací prováděných v dílně restaurátora). 

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace je poskytována na obnovu kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek na území Moravskoslezského kraje, které:

  • se nacházejí ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména se jedná o odvrácení nevratné degradace,
  • mají zásadní význam pro charakter Moravskoslezského kraje,
  • jsou využívané a zpřístupněné nebo prezentované veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické, náboženské nebo jiné veřejně prospěšné účely,
  • jejichž vlastník nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené s jejich zachováním nebo obnovou,
  • slouží jako motivace vlastníků k obnově těchto památek v souladu se zájmy státní památkové péče.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 650.000 Kč, maximální výše je 5.000.000 Kč.

POZNÁMKA

Podrobné informace a důležité formuláře naleznete ZDE.

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava

katerina.crhonkova@msk.cz

www.msk.cz

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Crhonková

Telefon: 595 622 944

odeslat e-mailem vytisknout