PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Moravskoslezský kraj>>Dotace>>Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020

Datum ukončení: 15.10.2018

Územní působnost: Moravskoslezský kraj

Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat v termínu od 1. do 15. října 2018.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena vlastníkům kulturních památek nadregionálního významu nebo národních kulturních památek nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace je poskytována na obnovu kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek na území Moravskoslezského kraje, které:

  • se nacházejí ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména se jedná o odvrácení nevratné degradace;
  • mají zásadní význam pro charakter Moravskoslezského kraje;
  • jsou využívané a zpřístupněné nebo prezentované veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické, náboženské nebo jiné veřejně prospěšné účely;
  • jejich vlastník nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené s jejich zachováním nebo obnovou.

Zároveň podpora slouží jako motivace vlastníků k obnově těchto památek v souladu se zájmy státní památkové péče.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 750.000 Kč, maximální může dosáhnout 10.000.000 Kč.

POZNÁMKA

Podrobné informace a důležité formuláře naleznete ZDE.

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava

karin.vitaskova@msk.cz

www.msk.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Karin Vitásková

Telefon: 595 622 677

odeslat e-mailem vytisknout