PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Moravskoslezský kraj>>Dotace>>Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí

Datum ukončení: 04.01.2024

Územní působnost: Moravskoslezský kraj

Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat v termínu od 4. prosince 2023 do 4. ledna 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena vlastníkům kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program sestává ze dvou dotačních okruhů:

1. Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
Jedná se především o údržbu, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti.

2. Restaurování kulturních památek
Tento dotační okruh podporuje restaurování kulturních památek, které jsou významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 50.000 Kč, maximální může dosáhnout 500.000 Kč.

POZNÁMKA

Podrobné informace a důležité formuláře naleznete ZDE.

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 00 Ostrava

katerina.menzlova@msk.cz

www.msk.cz

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Menzlová

Telefon: 595 622 944

odeslat e-mailem vytisknout