PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Moravskoslezský kraj>>Dotace>>Program obnovy kulturních památek a pámatkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program obnovy kulturních památek a pámatkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Datum ukončení: 05.01.2023

Územní působnost: Moravskoslezský kraj

Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 28. listopadu 2022 do 5. ledna 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace v rámci programu lze poskytnout pouze vlastníkům kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje (příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje s výjimkou restaurátorských prací prováděných v dílně restaurátora). Dotace v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo České republiky. 

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Jednotlivé dotační okruhy:

  • Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí (Jedná se především o podporu údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti.)
  • Restaurování kulturních památek (Jedná se o podporu restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.)


JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 50.000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace činí 500.000 Kč. Poskytovatel dotace se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat:

  • u projektů právnických osob maximálně ve výši 50 %,
  • u projektů fyzických osob maximálně ve výši 75 %.

POZNÁMKA

Konzultace jsou možné do 28. listopadu 2022, každé pondělí od 13.00 do 15.00 hodin. Podrobnější informace k podmínkám dotačního programu naleznete ZDE.

Kontakt

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

katerina.crhonkova@msk.cz

www.msk.cz

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Crhonková

Telefon: 595 622 944

odeslat e-mailem vytisknout