PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Moravskoslezský kraj>>Dotace>>Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024

Datum ukončení: 15.01.2024

Územní působnost: Moravskoslezský kraj

Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat v termínu od 3. do 15. ledna 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem v Dotačním titulu 1 může být obec s počtem obyvatel do 5 000 nacházející se na území Moravskoslezského kraje a obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže Vesnice roku 2023.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program je rozdělen na několik dotačních titulů. Dotační titul 1 – investiční dotace pro obce do 5 000 obyvatel je určen na stavební obnovu a výstavbu prvků venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti (například obnova kulturních a spolkových zařízení, radnic a dalších objektů). Dotaci lze využít i na revitalizaci veřejných prostranství.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace představuje v rámci uvedeného dotačního titulu 100.000 Kč, maximální činí 400.000 Kč.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k dotačnímu programu a důležité formuláře naleznete ZDE.

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 00 Ostrava

jana.bartoskova@msk.cz

www.msk.cz

Kontaktní osoba: Bc. Jana Bartošková

Telefon: 595 622 327

odeslat e-mailem vytisknout