PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Královéhradecký kraj>>Dotace>>Program obnovy venkova

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program obnovy venkova

Datum ukončení: 11.01.2019

Územní působnost: Královéhradecký kraj

Vyhlašovatel: Královéhradecký kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 10. prosince 2018 do 11. ledna 2019.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro obce na území Královéhradeckého kraje, které měly k 31. prosinci 2017 méně než 3 000 obyvatel.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotaci kraj poskytuje na více účelů, na obnovu památek a veřejného prostoru lze využít tyto:

Obnova památkového fondu
– stavební obnova nemovitých národních kulturních památek, nemovitých kulturních památek a staveb umístěných v památkové rezervaci nebo památkové zóně
– restaurování movitých památek a umělecko-řemeslných děl prohlášených za kulturní či národní kulturní památku
– obnova historicky a umělecky cenných varhan, včetně těch, které nejsou prohlášeny samostatnou kulturní památkou

Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
– pořízení, obnova, opravy a údržba občanské vybavenosti (včetně školních zahrad), místních komunikací, technické a dopravní infastruktury, komplexní úprava veřejných prostranství

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace se liší podle účelu, na nějž byla poskytnuta. Podrobné informace jsou k dispozici v příloze.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 174.9 kB]

Kontakt

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

amazurova@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba: Andrea Mazurová

Telefon: 495 817 497

Telefon: 725 920 596

odeslat e-mailem vytisknout