PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Královéhradecký kraj>>Dotace>>Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví

Datum ukončení: 21.11.2023

Územní působnost: Královéhradecký kraj

Vyhlašovatel: Královéhradecký kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 17. října do 21. listopadu 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou požádat právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program je zaměřen na rozvoj a zachování nemateriální tradiční lidové kultury, zejména pak lidové hudby a tance, lidové slovesnosti, lidového divadla, her, obřadů, obyčejů, zvyků, rozličných technologických postupů a dovedností, lidových řemesel a lidové umělecké výroby. Soustředí se také na subjekty zapsané na krajském a republikovém seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury a Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO). Podporuje nositele ocenění Zlatý kolovrat a Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace činí 20.000 Kč, maximální výše představuje 150.000 Kč. Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu je 75 %.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngPravidla programu [PDF, 366.1 kB]

Kontakt

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

zvoglova@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba: Zuzana Voglová

Telefon: 725 940 787

odeslat e-mailem vytisknout