PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Královéhradecký kraj>>Dotace>>Podpora činnosti muzeí a galerií

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora činnosti muzeí a galerií

Datum ukončení: 21.11.2023

Územní působnost: Královéhradecký kraj

Vyhlašovatel: Královéhradecký kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 17. října do 21. listopadu 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro:

  • spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy,
  • církve, náboženské společnosti nebo účelová zařízení církví,
  • fyzické osoby a právnické osoby, jejichž předmět podnikání se vztahuje k zaměření podpory,
  • města, obce a jejich příspěvkové organizace.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem podpory je zlepšit podmínky prezentace kulturního a historického dědictví včetně péče o sbírky a zkvalitnění služeb muzeí a galerií, které spočívají ve zpřístupňování kulturního dědictví regionu a v získávání, zpracovávání a zpřístupňování informací, které slouží k rozvoji kulturněvýchovných nebo vzdělávacích potřeb veřejnosti.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace činí 50.000 Kč, maximální představuje 150.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 365 kB]

Kontakt

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

zvoglova@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba: Zuzana Voglová

Telefon: 725 940 787

odeslat e-mailem vytisknout