PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Královéhradecký kraj>>Dotace>>Podpora činnosti muzeí a galerií

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora činnosti muzeí a galerií

Datum ukončení: 21.11.2022

Územní působnost: Královéhradecký kraj

Vyhlašovatel: Královéhradecký kraj

KDY PODAT ŽÁDOST? 

Žádost je možné podat do 21. listopadu 2022.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI? 

  • Spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy.
  • Církve, náboženské společnosti nebo účelová zařízení církví.
  • Fyzické osoby a právnické osoby, jejichž předmět podnikání se vztahuje k předmětu podpory.
  • Města, obce a jejich příspěvkové organizace.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA? 

Cílem podpory je zlepšit podmínky prezentace kulturního a historického dědictví včetně péče o sbírky a zkvalitnění služeb muzeí a galerií, které spočívají ve zpřístupňování kulturního dědictví regionu a v získávání, zpracovávání a zpřístupňování informací, které slouží k rozvoji kulturněvýchovných nebo vzdělávacích potřeb veřejnosti.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace činí 50.000 Kč, maximální představuje 150.000 Kč. Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu je 75 %.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngPodrobnosti o programu [PDF, 278.5 kB]

Kontakt

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

zvoglova@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba: Zuzana Voglová

Telefon: 725 940 787

odeslat e-mailem vytisknout