PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Královéhradecký kraj>>Dotace>>Obnova památkového fondu

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Obnova památkového fondu

Datum ukončení: 29.11.2023

Územní působnost: Královéhradecký kraj

Vyhlašovatel: Královéhradecký kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 17. října do 29. listopadu 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou žádat vlastníci objektů.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Kraj poskytuje dotaci na tyto účely:

1. Stavební obnova památkového fondu
– obnova staveb prohlášených za kulturní památku.

2. Restaurování památkového fondu
– restaurování výtvarných a umělecko-řemeslných děl prohlášených za kulturní památku.

3. Podpora průzkumů národních kulturních památek a kulturních památek
– podpora provádění odborných průzkumů nezbytných pro přípravu obnovy národních kulturních památek a kulturních památek (např. průzkum stavebněhistorický, stavebnětechnický, statický, restaurátorský, mykologický, dendrochronologický atd.).

4. Obnova neprohlášených staveb v památkových rezervacích a památkových zónách
– stavební obnova nemovitostí nacházejících se na území památkové rezervace nebo památkové zóny týkající se zajištění statiky, obnov střešního pláště a dále fasád a výplní otvorů směrem do veřejných prostranství.

5. Obnova národních kulturních památek
– stavební obnova nebo restaurování národních kulturních památek.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace představuje 30.000 Kč, maximální může dosáhnout 500.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 367.4 kB]

Kontakt

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

pvaneckova@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba: Ing. Petra Vaněčková

Telefon: 702 185 678

odeslat e-mailem vytisknout