PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Královéhradecký kraj>>Dotace>>Obnova památkového fondu

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Obnova památkového fondu

Datum ukončení: 14.01.2019

Územní působnost: Královéhradecký kraj

Vyhlašovatel: Královéhradecký kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 10. prosince 2018 do 14. ledna 2019.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou požádat vlastníci objektů.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotaci kraj poskytuje na uvedené účely:

1. Stavební obnova památkového fondu
– stavební obnova nemovitých národních kulturních památek a nemovitých kulturních památek

2. Restaurování památkového fondu
– restaurování výtvarných a umělecko-řemeslných děl prohlášených za kulturní památku či národní kulturní památku

3. Obnova historických varhan
– obnova historicky a umělecky cenných varhan, včetně těch, které nejsou prohlášeny samostatnou kulturní památkou (stáří min. 80 let)

4. Podpora průzkumů národních kulturních památek a kulturních památek
– podpora provádění odborných průzkumů nezbytných pro přípravu obnovy národních kulturních památek a kulturních památek na území Královéhradeckého kraje (např. průzkum stavebněhistorický, stavebnětechnický, statický, restaurátorský, mykologický, dendrochronologický atd.)

5. Obnova neprohlášených staveb v památkových rezervacích a památkových zónách
– stavební obnova nemovitostí nacházejících se na území památkové rezervace nebo památkové zóny týkající se obnov střešního pláště a dále fasád a výplní otvorů směrem do veřejných prostranství

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace představuje 50.000 Kč, maximální může dosáhnout 500.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 150.8 kB]

Kontakt

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

mholda@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba: Ing. Marcela Holda, DiS.

Telefon: 495 817 494

Telefon: 702 185 678

odeslat e-mailem vytisknout