PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Kraj Vysočina>>Dotace>>Památky 2024

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Památky 2024

Datum ukončení: 15.02.2024

Územní působnost: kraj Vysočina

Vyhlašovatel: Kraj Vysočina

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 15. ledna do 15. února 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro vlastníky kulturních památek.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Podprogram A – Obnova památek
– zahrnuje obnovu kulturních památek včetně jejich součástí, tj. údržbu, restaurování, rekonstrukci a opravy prováděné v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu památkové péče. V případě, že je v průběhu realizace projektu nezbytné provést záchranný archeologický výzkum, je možné náklady na jeho provedení zahrnout do celkových nákladů.

Podprogram B – Předprojektová dokumentace
– podporuje zpracování průzkumů uměleckohistorických hodnot a identifikaci poškození a závad konstrukcí kulturních památek. Jedná se zejména o restaurátorské průzkumy, stavebněhistorické a stavebnětechnické průzkumy, stratigrafické, mykologické, dendrochronologické průzkumy jednotlivých konstrukcí a objektů, archeologické výzkumy, statické posudky a další.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

U podprogramu A činí minimální výše dotace 30.000 Kč, maximální je 400.000 Kč. Obnova bude spolufinancována příspěvkem obce, na jejímž katastrálním území se kulturní památka nachází. Spoluúčast se netýká obcí, které samy žádají o dotaci. U podprogramu B představuje minimální výše 10.000 Kč a maximální je 40.000 Kč.

POZNÁMKA

Další informace a formuláře k dotačnímu programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

doc.pngProgram [DOC, 194.5 kB]

Kontakt

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

panackova.j@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz

Kontaktní osoba: Jaroslava Panáčková

Telefon: 564 602 296

odeslat e-mailem vytisknout