PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Kraj Vysočina>>Dotace>>Památky 2021

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Památky 2021

Datum ukončení: 15.02.2021

Územní působnost: kraj Vysočina

Vyhlašovatel: Kraj Vysočina

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 25. ledna do 15. února 2021.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro vlastníky kulturních památek.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Podprogram A – Obnova památek zahrnuje obnovu kulturních památek včetně jejich součástí, tj. údržbu, restaurování, rekonstrukci a opravy prováděné v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče. Obnova bude spolufinancována příspěvkem obce, na jejímž katastrálním území se kulturní památka nachází. V případě, že v průběhu realizace projektu je nezbytné provést záchranný archeologický výzkum, je možné do celkových nákladů na obnovu zahrnout i náklady na jeho provedení.

Podprogram B – Předprojektová dokumentace podporuje zpracování průzkumů uměleckohistorických hodnot a identifikaci poškození a závad konstrukcí kulturních památek. Jedná se zejména o statické posudky, restaurátorské průzkumy, stavebněhistorické průzkumy, stratigrafické, mykologické, dendrochronologické průzkumy jednotlivých konstrukcí a objektů, archeologické výzkumy a další.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

U obou podprogramů činí minimální výše dotace 10.000 Kč, maximální je u podprogramu A 350.000 Kč. U podprogramu B představuje maximální výše 40.000 Kč.

POZNÁMKA

Další informace a formuláře k dotačnímu programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

doc.pngProgram [DOC, 169 kB]

Kontakt

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

panackova.j@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz

Kontaktní osoba: Jaroslava Panáčková

Telefon: 564 602 296

odeslat e-mailem vytisknout