PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Kraj Vysočina>>Dotace>>Otevřená grantová výzva 2023

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Otevřená grantová výzva 2023

Datum ukončení: 29.09.2023

Územní působnost: kraj Vysočina

Vyhlašovatel: Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 29. září 2023 do 16 hodin.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žádosti o podporu svých projektů mohou podávat nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem, církevní právnické osoby a fyzické osoby. Do grantového řízení budou přijímány pouze žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a ve vyškovském regionu.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Podpořeny budou projekty v následujících oblastech:

  • komunitní spolupráce – projekty postavené na spolupráci partnerů z různých sektorů a veřejnosti,
  • rozvoj venkova,
  • ekologie a ochrana přírody a krajiny,
  • sociální služby,
  • kultura,
  • vzdělávání,
  • volnočasové aktivity,
  • prevence sociálně patologických jevů.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální výše nadačního příspěvku na jeden projekt činí 20.000 Kč. 

Dokumenty

 

pdf.pngGrantová pravidla [PDF, 62.3 kB]

Kontakt

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci
Dobrovského 422/3
682 01 Vyškov

nadace@tribrany.cz

www.tribrany.cz

Telefon: 603 798 031

odeslat e-mailem vytisknout