PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Kraj Vysočina>>Dotace>>OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Datum ukončení: 30.10.2019

Územní působnost: kraj Vysočina

Vyhlašovatel: MAS Šipka, z.s.

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat do 30. října 2019.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou žádat kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program podporuje zakládání a obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně včetně vodních prvků a ploch. Jedná se o zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků atd.) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků. Jako součást realizace zeleně je podporována obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 100.000 Kč, maximální představuje 16.666.666 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 327 kB]

Kontakt

MAS Šipka, z.s.
Myslotínská 1786
393 01 Pelhřimov

info@massipka.cz

www.massipka.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jakub Černý

Telefon: 775 343 580

odeslat e-mailem vytisknout