PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Kraj Vysočina>>Dotace>>Edice Vysočiny 2024

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Edice Vysočiny 2024

Datum ukončení: 21.06.2024

Územní působnost: kraj Vysočina

Vyhlašovatel: Kraj Vysočina

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 10. do 21. června 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Dotace je určena pro obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi a státem, spolky, ústavy a nadace, církevní právnické osoby a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby vykonávající činnost školy, fyzické a právnické osoby podnikající i fyzické osoby nepodnikající.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace podporuje ediční činnosti směřující k uchování identity a kolektivní paměti obyvatel kraje připomenutím významných osobností a historických událostí a dále se zaměřuje na prezentaci hmotného i nehmotného kulturního dědictví kraje, popularizaci přírodního bohatství Vysočiny a péči o životní prostředí.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 20.000 Kč, maximální činí 100.000 Kč.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k podmínkám dotačního programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

doc.pngProgram [DOC, 167 kB]

Kontakt

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
586 01 Jihlava

panackova.j@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz

Kontaktní osoba: Jaroslava Panáčková

Telefon: 564 602 296

odeslat e-mailem vytisknout