PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Karlovarský kraj>>Dotace>>Podpora prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň

Datum ukončení: 30.04.2024

Územní působnost: Karlovarský kraj

Vyhlašovatel: Karlovarský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti lze podávat do 30. dubna 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Okruh způsobilých žadatelů není omezen, kromě příspěvkových organizací a obchodních společností Karlovarského kraje a organizačních složek státu.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace se poskytuje na několik opatření, například:

  • Péče o zeleň se soustředí na péči o nové prvky zeleně (stromy a keře) nebo péči v rámci již realizovaných projektů (arboristické ošetření vzrostlých stromů, výchovné řezy, následná péče o výsadby, dosadby stromů do stabilizovaných ploch veřejné zeleně, obnova či zakládání větrolamů apod.).
  • Údržba stromořadí se zaměřuje na zdravotní řez a zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin, výsadbu, dosadbu a doplnění stromořadí.
  • Opatření pro zadržení vody a úpravu klimatických poměrů v zemědělské krajině podporuje například obnovu či zakládání větrolamů v zemědělské krajině – nových, stávajících i zaniklých liniových prvků (např. výsadba zeleně na obnovených polních cestách).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální výše dotace činí v jednotlivém případě 1.000.000 Kč, minimální není stanovena.

POZNÁMKA

Podrobnější informace k podmínkám dotačního programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 313.9 kB]

Kontakt

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

sabina.pudilova@kr-karlovarsky.cz

www.kr-karlovarsky.cz

Kontaktní osoba: Bc. Dis. Sabina Pudilová

Telefon: 354 222 308

odeslat e-mailem vytisknout