PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Jihomoravský kraj>>Dotace>>Program rozvoje venkova, výzva č. 4

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program rozvoje venkova, výzva č. 4

Datum ukončení: 31.08.2020

Územní působnost: Jihomoravský kraj

Vyhlašovatel: MAS Podbrněnsko

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podávat od 1. června do 31. srpna 2020.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Oprávněnými žadateli jsou obce nebo svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace, registrované církve a náboženské společnosti a evidované církevní právnické osoby.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

V rámci fiche 6 – Základní služby a obnova vesnic je jedním z cílů obnova, zhodnocení, případně nákup nemovitých kulturních památek a úprava jejich okolí. Dále je například podporována rekonstrukce a vytváření veřejných prostranství (včetně pomníků, venkovního mobiliáře a dalších prvků).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše celkových způsobilých je 50.000 Kč, maximální představuje 700.000 Kč.

POZNÁMKA

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 1 MB]

Kontakt

MAS Podbrněnsko
Brněnská 2
691 23 Pohořelice

havlikova@podbrnensko.cz

www.podbrnensko.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Havlíková

Telefon: 727 913 261

odeslat e-mailem vytisknout