PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Jihomoravský kraj>>Dotace>>Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2024

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2024

Datum ukončení: 01.03.2024

Územní působnost: Jihomoravský kraj

Vyhlašovatel: Jihomoravský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 12. února do 1. března 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která pořádá či realizuje projekt na území Jihomoravského kraje, nebo je tento projekt pro kraj přínosem.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program se skládá ze dvou dotačních titulů:

Dotační titul 1 – Podpora projektů v oblasti kultury
– podpora kulturních aktivit a projektů regionálního i nadregionálního významu, například se jedná o pořádání výstav a podporu tradiční lidové kultury.

Dotační titul 2 – Podpora projektů v oblasti nemateriálního kulturního dědictví
– propagace nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO), například slovácký verbuňk, jízda králů, loutkářství, textilní tiskařská technika modrotisk, spočívající zejména ve výchovné činnosti podporující veřejnou informovanost a povědomí dětí a mládeže o nemateriálním statku, dále jeho prezentace na území Jihomoravského kraje (např. pořízení kroje a krojových součástí, zajištění oblastních přehlídek, pronájem koní nebo sálů).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace se liší podle jednotlivých dotačních titulů, podrobné informace jsou uvedeny v příloze.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu a další formuláře naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 385.9 kB]

Kontakt

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno

placha.veronika@jmk.cz

www.jmk.cz

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Plachá

Telefon: 541 652 910

odeslat e-mailem vytisknout