PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Jihomoravský kraj>>Dotace>>Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2021

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2021

Datum ukončení: 01.03.2021

Územní působnost: Jihomoravský kraj

Vyhlašovatel: Jihomoravský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 15. února do 1. března 2021.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která pořádá či realizuje projekt na území Jihomoravského kraje, nebo vlastní na území kraje movitou či nemovitou kulturní památku.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program sestává z několika dotačních titulů. Podpořené projekty musí být realizované na území Jihomoravského kraje nebo pro něj musí být jejich realizace přínosná.

Dotační titul 1 – Podpora projektů v oblasti kultury
– podpora kulturních aktivit a akcí místního, regionálního i nadregionálního významu, například se jedná o pořádání výstav a podporu tradiční lidové kultury.

Dotační titul 2 – Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)
– propagace nemateriálních statků (slovácký verbuňk, jízda králů, loutkářství, textilní tiskařská technika modrotisk) spočívající zejména ve výchovné činnosti podporující veřejnou informovanost a povědomí dětí a mládeže o nemateriálním statku, dále jeho prezentace na území Jihomoravského kraje (např. pořízení kroje a krojových součástí, zajištění oblastních přehlídek, pronájem koní nebo sálů).

Dotační titul 3 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky
– odstranění havarijních stavů nemovitých kulturních památek, tedy stavební obnova spočívající v opravách střech včetně krovů a klempířských prvků, ve statickém zajištění budov, v obnově fasád včetně výplní otvorů na nemovitostech (v obcích s počtem obyvatel do 6 000) a zároveň takových objektů, které mají stavebně zajištěnou statiku a střechu včetně krovů a klempířských prvků.

Dotační titul 4 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek
– záchrana bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých kulturních památek, preferuje se restaurování soch, maleb a výmaleb včetně jejich součástí a také restaurování hudebních nástrojů.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace se liší podle jednotlivých dotačních titulů, podrobné informace jsou uvedeny v příloze.

POZNÁMKA

Bližší informace a další formuláře naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 327.5 kB]

Kontakt

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno

placha.veronika@jmk

www.kr-jihomoravsky.cz

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Plachá

Telefon: 541 658 878

odeslat e-mailem vytisknout