PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Jihomoravský kraj>>Dotace>>Podpora obnovy kulturních památek v Jihomoravském kraji v roce 2024

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora obnovy kulturních památek v Jihomoravském kraji v roce 2024

Datum ukončení: 01.03.2024

Územní působnost: Jihomoravský kraj

Vyhlašovatel: Jihomoravský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 12. února do 1. března 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem kulturní památky nacházející se na území Jihomoravského kraje.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Program sestává z několika dotačních titulů:

Dotační titul 1 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky
– odstranění havarijních stavů nemovitých kulturních památek, tedy stavební obnova spočívající v obnově střech včetně krovů a klempířských prvků, ve statickém zajištění budov, odvlhčení objektů, v obnově fasád včetně výplní otvorů na nemovitostech (v obcích s počtem obyvatel do 6 000) a zároveň takových objektů, které mají stavebně zajištěnou statiku a střechu včetně krovů a klempířských prvků.

Dotační titul 2 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek
– záchrana bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých kulturních památek, preferuje se restaurování soch, maleb a výmaleb včetně jejich součástí a také restaurování hudebních nástrojů a ohrožených významných hrobů, které jsou samostatně prohlášeny za památky.

Dotační titul 3 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – příprava obnovy kulturních památek, projektové a jiné dokumentace
– příprava předprojektové a projektové dokumentace k žádosti o závazné stanovisko na obnovu kulturních památek (např. statických posudků, restaurátorských průzkumů, stavebněhistorických průzkumů aj.).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Výše dotace se liší podle jednotlivých dotačních titulů, podrobné informace jsou uvedeny v příloze. Ve všech titulech se předpokládá spoluúčast žadatele ve výši 50 % nákladů.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu a další formuláře naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 584.2 kB]

Kontakt

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno

cechova.iva@jmk.cz

www.jmk.cz

Kontaktní osoba: Ing. Iva Čechová Houbová

Telefon: 541 652 350

odeslat e-mailem vytisknout