PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Jihomoravský kraj>>Dotace>>Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň

Datum ukončení: 06.08.2021

Územní působnost: Jihomoravský kraj

Vyhlašovatel: Jihomoravský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Termíny pro podávání žádostí se liší. Žádost je možné podat od 15. února. Příjem žádostí u dotačního titulu 2 a 4 bude ukončen 1. března 2021, u dotačního titulu 1 a 3 je příjem průběžný a ukončen bude 6. srpna 2021.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Obce a dobrovolné svazky obcí jsou oprávněnými žadateli ve všech dotačních titulech, další způsobilí žadatelé se liší podle jednotlivých titulů. Bližší informace naleznete v příloze.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotační titul 1 – Zadržení vody v krajině
– je zaměřen na podporu hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v území, zvýšení retenční schopnosti krajiny a protierozní opatření (například výsadba dřevin, rekonstrukce rybníků, nádrží, vytváření mokřadů).

Dotační titul 2 – Následná péče o zeleň
– je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy a keře) v rámci realizovaných projektů (například odborné řezy, dosadba, zavlažování).

Dotační titul 3 – Projektová dokumentace
– je zaměřen na podporu zpracování projektové dokumentace na realizaci aktivit k zvýšení retenční schopnosti krajiny a zadržení vody v krajině.

Dotační titul 4 – Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn
– je zaměřen na podporu koncepčních dokumentů k adaptačním opatřením v zastavěném území a volné krajině (například revitalizace brownfieldů, obnova sadů, alejí, budování propustných ploch, zelených fasád a střech).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace činí 25.000 Kč, maximální se liší podle dotačních titulů.

POZNÁMKA

Bližší informace o programu a další formuláře naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 305 kB]

Kontakt

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno

fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz

www.kr-jihomoravsky.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Fišer, Ph.D.

Telefon: 541 651 348

odeslat e-mailem vytisknout